ประวัติส่วนตัว

posted on 13 Jun 2016 12:21 by thamonwannn

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ เด็กหญิงธมนวรรณ คงแก้ว ม.2/1 เลขที่ 26

ชื่อเล่น น้ำหนึ่ง 

สูง 154 น้ำหนัก 45

เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 อายุ 13 ปี

มีพี่น้อง 2 เป็นบุตรคนที่ 1 มีน้องชาย 1 คน

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 315/10 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

ผลไม้ที่ชอบ คือ แตงโม แคนตาลูป มะม่วงเบา

บิดาชื่อ นายดำรงค์ คงแก้ว 

มารดาชื่อ นางสาวไฉนพร สุขการณ์

น้องชายชื่อ เด็กชายนพรุจ คงแก้ว

อนาคตอยากเป็น นักบิน

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา

edit @ 20 Jun 2016 12:37:00 by THAMONWANNN

edit @ 20 Jun 2016 13:10:32 by THAMONWANNN

Comment

Comment:

Tweet

smile

#1 By aern_aern on 2016-06-25 20:40